Copper Type Coins, MS    Collectors Corner
PCGS NoDescriptionDesig34812304055606365
Liberty Cap Half Cent, MS
997 Liberty Cap Half Cent - Type 1, Facing Left (1793) BN
+
2,750
-
3,850
-
5,750
-
9,500
-
16,000
-
21,500
-
43,500
45,000
60,000
-
110,000
120,000
400,000
475,000
998 Liberty Cap Half Cent - Type 1, Facing Left (1793) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
185,000
-
-
-
91003 Liberty Cap Half Cent - Type 2, Facing Right, Large Head (1794) BN
+
375
-
750
-
1,150
-
1,900
-
3,200
-
5,000
-
14,500
15,000
26,000
-
80,000
83,000
165,000
185,000
91004 Liberty Cap Half Cent - Type 2, Facing Right, Large Head (1794) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
225,000
-
1006 Liberty Cap Half Cent - Type 3, Facing Right, Small Head (1795-1797) BN
+
275
-
575
-
1,000
-
1,425
-
3,150
-
5,200
-
11,500
12,000
16,500
-
45,000
52,500
125,000
130,000
1007 Liberty Cap Half Cent - Type 3, Facing Right, Small Head (1795-1797) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
165,000
180,000
PCGS NoDescriptionDesig481230405560636465
Draped Bust Half Cent, MS
1048 Draped Bust Half Cent (1800-1808) BN
+
65
-
89
-
150
-
325
-
425
-
900
950
1,550
-
3,950
4,200
5,500
6,900
25,000
28,500
1049 Draped Bust Half Cent (1800-1808) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,650
-
5,750
6,150
7,700
10,500
30,000
34,500
1050 Draped Bust Half Cent (1800-1808) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,000
14,500
40,000
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig41230405560636465-
Classic Head Half Cent, MS
1119 Classic Head Half Cent (1809-1836) BN
+
55
-
76
-
120
-
160
-
250
255
320
-
750
825
1,000
1,200
2,400
3,250
-
-
1120 Classic Head Half Cent (1809-1836) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
900
975
1,350
1,950
3,900
4,750
-
-
1121 Classic Head Half Cent (1809-1836) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
1,750
2,100
4,100
5,500
12,500
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig4123040556062636465
Braided Hair Half Cent, MS
1215 Braided Hair Half Cent (1840-1857) BN
+
55
-
76
-
95
-
120
-
185
185
240
-
320
340
440
465
675
750
1,175
1,650
1216 Braided Hair Half Cent (1840-1857) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245
-
375
400
575
625
1,200
1,450
2,500
3,500
1217 Braided Hair Half Cent (1840-1857) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
425
570
1,000
1,150
1,800
2,350
7,500
-
PCGS NoDescriptionDesig34812304055606365
Flowing Hair Large Cent, MS
1337 Flowing Hair Large Cent - Type 1, Chain Cent (1793) BN
+
4,850
-
7,500
-
13,000
-
22,000
-
40,000
-
64,500
-
135,000
142,500
240,000
-
315,000
325,000
998,000
-
1338 Flowing Hair Large Cent - Type 1, Chain Cent (1793) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
1344 Flowing Hair Large Cent - Type 2, Wreath Cent (1793) BN
+
1,900
-
2,650
-
3,900
-
5,900
-
13,500
-
19,500
-
42,500
45,000
65,000
-
100,000
105,000
225,000
235,000
1345 Flowing Hair Large Cent - Type 2, Wreath Cent (1793) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
325,000
345,000
1346 Flowing Hair Large Cent - Type 2, Wreath Cent (1793) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1356 Flowing Hair Large Cent - Type 4, Liberty Cap, Denticled Border (1794-1796) BN
+
350
-
450
-
725
-
1,150
-
2,300
-
4,250
-
9,000
9,250
11,000
-
22,000
23,500
60,000
90,000
1357 Flowing Hair Large Cent - Type 4, Liberty Cap, Denticled Border (1794-1796) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,000
-
50,000
62,500
140,000
165,000
PCGS NoDescriptionDesig481230405560636465
Draped Bust Cent, MS
1398 Draped Bust Cent (1796-1807) BN
+
85
-
165
-
400
-
800
-
1,325
-
3,000
3,200
5,500
-
12,000
13,500
20,000
22,500
32,500
36,500
1399 Draped Bust Cent (1796-1807) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,000
23,000
32,500
37,500
65,000
-
1400 Draped Bust Cent (1796-1807) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000
-
25,000
29,000
40,000
47,500
70,000
85,000
PCGS NoDescriptionDesig481230405560636465
Classic Head Cent, MS
1540 Classic Head Cent (1808-1814) BN
+
95
-
195
-
425
-
1,050
-
2,100
-
4,750
5,000
7,450
-
14,500
15,500
21,000
24,500
38,000
41,500
1541 Classic Head Cent (1808-1814) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,500
19,500
25,000
30,000
42,000
45,000
1542 Classic Head Cent (1808-1814) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,000
27,500
37,500
47,000
85,000
-
PCGS NoDescriptionDesig4123040556063646566
Coronet Head Cent, MS
1588 Coronet Head Cent (1816-1839) BN
+
27
-
45
-
110
-
165
-
310
325
445
-
725
795
1,250
1,350
2,100
2,350
3,950
4,750
1589 Coronet Head Cent (1816-1839) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
-
825
950
1,700
2,900
2,750
3,250
8,500
12,000
1590 Coronet Head Cent (1816-1839) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,800
2,650
6,000
7,800
15,000
18,500
27,500
45,000
PCGS NoDescriptionDesig4123040556063646566
Braided Hair Cent, MS
1814 Braided Hair Cent (1839-1857) BN
+
25
-
32
-
42
-
75
-
180
180
225
-
375
395
525
575
900
1,100
1,650
2,250
1815 Braided Hair Cent (1839-1857) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
495
525
825
975
1,600
1,950
3,250
5,000
1816 Braided Hair Cent (1839-1857) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
775
925
1,700
2,350
3,750
4,750
7,500
11,000
PCGS NoDescriptionDesig4123040556063646566
Flying Eagle Cent, MS
2010 Flying Eagle Cent (1856-1858) MS
+
28
-
55
-
115
-
165
-
315
325
450
-
1,150
1,185
1,800
2,150
3,950
5,950
13,000
25,000
PCGS NoDescriptionDesig4124055606364656667
Indian Cent, MS
2051 Indian Cent - Type 1, No Shield (1859) MS
+
16
-
30
-
100
-
240
250
400
-
900
985
1,400
1,600
3,400
4,100
9,000
23,500
-
-
2055 Indian Cent - Type 2, Copper-Nickel (1860-1864) MS
+
10
-
22
-
65
-
110
110
145
-
260
275
375
400
950
1,400
2,850
4,000
11,500
18,500
2073 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) BN
+
2
-
4
-
13
-
34
35
40
-
67
70
90
95
170
185
300
375
875
-
2074 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
80
85
125
140
235
270
525
640
2,500
-
2075 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
135
160
260
315
575
825
1,600
2,750
10,500
17,500
PCGS NoDescriptionDesig4124060636465666768
Lincoln Cent (Wheat Reverse), MS
2417 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) BN
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
5
8
30
-
-
-
2418 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
8
13
35
85
-
-
2419 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
5
6
22
30
110
290
7,000
-
92711 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 2, Steel (1943) MS
+
-
-
-
-
1
-
1
-
1
1
3
7
23
26
40
50
▼145
▼250
▼1,500
-
PCGS NoDescriptionDesig6364656667686970--
Lincoln Cent (Modern), MS
92852 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) BN
+
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92853 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92854 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) RD
+
-
-
-
-
1
1
2
7
75
170
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24380 Lincoln Cent (Modern) - Type 4, Memorial Reverse (Zinc) (1982-2008) BN
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24381 Lincoln Cent (Modern) - Type 4, Memorial Reverse (Zinc) (1982-2008) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24382 Lincoln Cent (Modern) - Type 4, Memorial Reverse (Zinc) (1982-2008) RD
+
-
-
-
-
▲1
2
▼4
5
7
8
12
15
90
-
-
-
-
-
-
-
24383 Lincoln Cent (Modern) - Type 5, Bi-Centennial (2009) RD
+
-
-
-
1
2
3
15
35
450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24384 Lincoln Cent (Modern) - Type 6, Shield Reverse (2010 to Date) RD
+
1
1
2
2
5
5
15
18
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig4124055606263646566
Two Cent, MS
3573 Two Cent (1864-1873) BN
+
19
-
26
-
55
-
100
100
120
-
135
135
180
195
285
325
650
750
1,350
2,000
3574 Two Cent (1864-1873) RB
+
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
140
150
250
275
425
525
975
1,250
2,600
4,200
3575 Two Cent (1864-1873) RD
+
-
-
-
-
-
-
-
-
125
-
225
245
375
425
675
725
1,400
1,750
3,500
4,500
 
Copper Type Coins, PR    Collectors Corner
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Classic Head Half Cent, PR
1174 Classic Head Half Cent (1809-1836) BN
+
4,000
-
4,400
-
4,900
5,100
5,750
6,000
8,500
9,750
12,000
13,000
16,500
18,500
25,000
-
-
-
-
-
1175 Classic Head Half Cent (1809-1836) RB
+
4,500
-
5,000
-
6,000
6,300
7,500
7,900
12,000
13,500
18,500
19,500
23,500
26,000
-
-
-
-
-
-
1176 Classic Head Half Cent (1809-1836) RD
+
5,000
-
5,500
-
7,000
7,600
10,000
11,500
18,500
19,500
27,500
30,000
42,000
-
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Braided Hair Half Cent, PR
1245 Braided Hair Half Cent (1840-1857) BN
+
3,800
-
3,900
-
4,150
4,250
5,900
6,200
▲7,500
▲8,000
11,000
12,500
17,500
22,500
32,500
-
-
-
-
-
1246 Braided Hair Half Cent (1840-1857) RB
+
3,900
-
4,100
-
5,000
5,250
7,000
7,500
10,000
11,000
16,500
17,500
22,000
25,000
-
-
-
-
-
-
1247 Braided Hair Half Cent (1840-1857) RD
+
4,250
-
4,750
-
8,000
8,250
9,500
10,500
15,000
17,000
24,500
27,500
37,500
39,500
46,000
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Coronet Head Cent, PR
1759 Coronet Head Cent (1816-1839) BN
+
6,500
-
8,000
-
11,000
11,800
15,000
17,000
27,500
31,500
60,000
65,000
80,000
85,000
100,000
-
-
-
-
-
1760 Coronet Head Cent (1816-1839) RB
+
-
-
-
-
12,000
13,000
17,500
20,000
32,500
35,000
41,000
45,000
57,500
-
-
-
-
-
-
-
1761 Coronet Head Cent (1816-1839) RD
+
-
-
-
-
-
-
27,500
37,000
75,000
85,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Braided Hair Cent, PR
1943 Braided Hair Cent (1839-1857) BN
+
3,250
-
3,750
-
4,250
4,450
5,000
5,250
6,200
6,700
9,000
10,000
17,500
22,500
-
-
-
-
-
-
1944 Braided Hair Cent (1839-1857) RB
+
3,500
-
4,000
-
5,000
5,300
6,300
6,500
8,000
8,750
14,000
16,500
30,000
47,000
-
-
-
-
-
-
1945 Braided Hair Cent (1839-1857) RD
+
-
-
-
-
6,500
7,500
11,500
12,500
19,000
32,000
60,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Flying Eagle Cent, PR
2034 Flying Eagle Cent (1856-1858) PR
+
4,250
-
4,650
-
5,750
6,000
7,650
7,800
10,500
12,000
19,500
23,500
45,000
50,000
70,000
80,000
-
-
-
-
882034 Flying Eagle Cent (1856-1858) CAM
+
4,500
-
4,750
-
5,750
6,150
8,500
9,200
13,500
16,500
30,000
32,500
50,000
60,000
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig606162636465666768-
Indian Cent, PR
2246 Indian Cent - Type 1, No Shield (1859) PR
+
725
-
900
-
1,125
1,250
1,800
1,950
3,000
3,200
4,500
5,900
7,900
10,000
18,500
-
-
-
-
-
82246 Indian Cent - Type 1, No Shield (1859) CAM
+
-
-
-
-
-
-
2,150
2,400
4,250
4,850
6,750
7,750
12,500
-
-
-
-
-
-
-
2250 Indian Cent - Type 2, Copper-Nickel (1860-1864) PR
+
525
-
575
-
675
700
950
1,000
1,550
1,700
2,500
2,700
4,000
5,750
13,000
-
-
-
-
-
82250 Indian Cent - Type 2, Copper-Nickel (1860-1864) CAM
+
585
-
675
-
810
860
1,025
1,150
1,600
1,850
2,750
3,100
5,750
6,950
16,000
-
-
-
-
-
92250 Indian Cent - Type 2, Copper-Nickel (1860-1864) DCAM
+
-
-
-
-
940
985
1,250
1,400
2,100
2,500
4,500
5,400
8,500
-
-
-
-
-
-
-
2271 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) BN
+
100
-
105
-
115
130
210
215
290
315
500
535
1,000
1,150
1,650
1,950
3,000
-
-
-
2272 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) RB
+
115
-
125
-
150
165
280
295
435
460
650
750
1,150
1,850
2,750
3,750
5,000
-
-
-
2273 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) RD
+
120
-
140
-
165
185
300
340
525
600
1,050
1,250
1,650
2,750
5,500
8,250
35,000
-
-
-
82273 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) CAM
+
-
-
-
-
175
200
450
500
800
950
1,700
2,100
3,500
4,350
9,000
13,500
40,000
-
-
-
92273 Indian Cent - Type 3, Bronze (1864-1909) DCAM
+
140
-
150
-
170
250
625
825
1,450
2,250
6,250
7,100
10,500
-
-
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig60616263646566676869
Lincoln Cent (Wheat Reverse), PR
3297 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) BN
+
335
-
360
-
385
425
▲550
▲565
▲750
▲775
1,050
1,150
▲1,500
1,750
3,500
-
-
-
-
-
3298 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) RB
+
350
-
360
-
400
425
▲660
▲685
▲925
▲975
▲1,450
1,650
2,850
3,250
▼6,500
9,500
15,000
-
-
-
3299 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) RD
+
375
-
410
-
500
540
725
785
▲1,250
▲1,325
▲1,850
2,150
3,900
6,000
14,500
21,500
100,000
-
-
-
3329 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) RD
+
4
-
4
-
4
4
5
5
8
8
8
10
16
18
30
35
65
115
325
-
83329 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) CAM
+
5
-
5
-
5
5
6
6
10
11
15
18
32
40
85
110
775
1,250
-
-
93329 Lincoln Cent (Wheat Reverse) - Type 1, Wheat Reverse (1909-1958) DCAM
+
5
-
5
-
5
5
8
12
65
75
200
215
375
425
900
2,150
5,500
6,500
11,000
-
PCGS NoDescriptionDesig6364656667686970--
Lincoln Cent (Modern), PR
3407 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) RD
+
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
6
7
15
-
-
-
-
-
-
-
83407 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) CAM
+
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
7
8
17
-
-
-
-
-
-
-
93407 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) DCAM
+
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
8
9
18
-
2,000
-
-
-
-
-
24385 Lincoln Cent (Modern) - Type 4, Memorial Reverse (Zinc) (1982-2008) DCAM
+
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
9
15
-
85
-
-
-
-
-
24386 Lincoln Cent (Modern) - Type 5, Bi-Centennial (2009) DCAM
+
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
10
12
20
-
130
-
-
-
-
-
24387 Lincoln Cent (Modern) - Type 6, Shield Reverse (2010 to Date) DCAM
+
3
-
5
-
5
-
5
-
5
5
5
-
14
-
45
-
-
-
-
-
PCGS NoDescriptionDesig6061626364656667--
Two Cent, PR
3618 Two Cent (1864-1873) BN
+
280
-
300
-
345
360
400
445
625
675
1,200
1,350
1,850
2,350
4,000
-
-
-
-
-
3619 Two Cent (1864-1873) RB
+
-
-
325
-
400
425
625
675
950
1,050
1,600
1,950
2,750
3,500
8,500
-
-
-
-
-
3620 Two Cent (1864-1873) RD
+
-
-
-
-
450
475
675
775
1,600
1,900
3,750
4,950
8,500
12,500
32,000
-
-
-
-
-
83620 Two Cent (1864-1873) CAM
+
400
-
425
-
500
580
1,750
2,000
4,000
4,600
7,900
8,950
14,000
17,500
27,500
-
-
-
-
-
 
Copper Type Coins, SP    Collectors Corner
PCGS NoDescriptionDesig6364656667686970--
Lincoln Cent (Modern), SP
24388 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) RD
+
6
6
8
10
11
12
15
16
20
35
185
400
2,750
-
-
-
-
-
-
-
24389 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) CAM
+
50
65
125
135
200
215
300
600
1,600
2,000
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24390 Lincoln Cent (Modern) - Type 3, Memorial Reverse (Copper) (1959-1982) DCAM
+
150
200
375
485
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24462 Lincoln Cent (Modern) - Type 4, Memorial Reverse (Zinc) (1982-2008) RD
+
4
4
5
5
6
6
7
8
11
12
15
18
26
-
1,250
-
-
-
-
-
24392 Lincoln Cent (Modern) - Type 5, Bi-Centennial (2009) RD
+
1
1
2
2
4
4
6
6
7
8
15
28
85
-
-
-
-
-
-
-
24393 Lincoln Cent (Modern) - Type 6, Shield Reverse (2010 to Date) RD
+
1
1
2
2
4
4
6
7
10
11
15
35
-
-
-
-
-
-
-
-