Set Composition

IssueWeightCA BonusDC BonusBC BonusBD Bonus
1875-S 3.0012
1875 1.0012
1876 1.0012
1877 1.0012
1878 1.0012
Divisor: 7.00