simon85's Coin Album

1994 $10 Gold Eagle MS70 PCGS #9880

Thanks Odis!