Flowing Hair Dollar Price Guide

Last Update: 04-13 07:04 AM EDT
Flowing Hair Dollar, MS Price Changes
PCGS # Description Desig 4 12 30 40 55 60 63 64 65 66
PCGS # Description Desig 4 12 30 40 55 60 63 64 65 66
6850 Type MS
+
3,500 6,500 12,500 17,500 47,500 90,000
 
185,000 325,000 650,000 1,000,000
Flowing Hair Dollar, SP Price Changes
PCGS # Description Desig 4 12 40 55 60 62 63 64 65 66
PCGS # Description Desig 4 12 40 55 60 62 63 64 65 66
86851 1794 Flowing Hair, Silver Plug SP
+
                  14,000,000